Doğuş Koleji'nde Anaokulu ve İlkokul Eğitim Programları

Doğuş’ta her çocuk özeldir ve tektir. Okulumuzda uygulanan tam öğrenme modeli ile her çocuğun düzeyine ulaşılır ve çocukların bireysel yeterliliklerinin arttırılması odaklanır. Ayrıca çocuklar arasında herhangi bir ayrım yapılmaz.

Anaokulu Eğitimleri

Anaokulu bölümümüzde günlük yaşam becerilerine uygun araçlarla yaparak yaşayarak öğrenme temelli oyun tadında eğlenceli bir model uygulanır. Bu sayede hem bir oyun ortamı hem de bir öğrenme ortamı oluşur.

Bağlıca - Anaokulu - İlkokul - Doğuş Koleji

İlkokul Eğitimleri

Çocuklarımızın orta öğretime hazırlandığı yoğun bir öğrenme ortamının oluştuğu akademik bölümdür. Eğitim sabah ve öğleden sonra olacak şekilde tam güne yayılmıştır.

Çocuklarımız nedensellik kuramına göre hareket etme yetisini kazanırlar. Problemlerin sadece bir çözüm yolu değil birden fazla çözüm yolu olabileceğini keşfederler ve öğrenirler.  Bunun yanı sıra sosyal ve duygusal becerilerini geliştirmeye yönelik motivasyonlarda sağlanır.

Çocuklar ilkokul seviyesinde hem İngilizce hem de Rusça yabancı dil eğitimleri de almaktalar. Ayrıca MEB mevzuatı gereği alınan temel disiplinlere ilave olarak; STEM, Robotik Kodlama, Satranç, Görsel Sanatlar Atölye çalışmaları gibi ilave derslerle çocukların bireysel ve grup olarak farklı yönlerinin de geliştirilmesine önem veriliyor.

Branş derslerimiz alanında uzman öğretmenlerce verilmektedir. Çocukların ortaöğretime geçmeden önceki bu süreçlerde de kişisel gelişimleri gözlem ve değerlendirmelerimiz ile kayıt altına alınmakta ve geliştirilmektedir.

Bağlıca - Anaokulu - İlkokul - Doğuş Koleji